Van oorsprong Nederlandse bedrijf Draka is internationaal actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van kabeloplossingen voor een grote verscheidenheid aan klanten.

 

In de Benelux worden Draka’s kabels onder andere toegepast in laagspanningsinstallaties industriële toepassingen, datanetwerken en telecominfrastructuur zoals Fiber-to-the-Home.
Hierbij levert Draka zijn oplossingen sinds 2011 als onderdeel van de Prysmain Group, een Italiaanse kabelspecialist met de hoofd vestiging in Milaan. De beide bedrijven werken hierbij zij aan zij: het merk Draka is actief in de laagspannings – en telecommarkt, Prysmain-kabels worden toegepast in hoogspannings-en energiedisrtibutienetwerken.

Het is niet de eerste keer dat de glasvezelfabriek is ingelijfd door een ander bedrijf, in de periode tot 1993 was de glasvezelspecialist al onderdeel van het Philipsconcern.

En dat is nog steeds te merken, niet zozeer aan de buitenkant of aan de producten, maar vooral aan de manier waarop de organisatie is ingericht.
Raoul Hens, mechanical designer bij Draka vertelt hier over.

“Bij Philips is in het verleden een systeem geïntroduceerd voor het identificeren van zowel onderdelen als toestellen, het zogenaamde 12NC-systeem. Binnen dat systeem had elk onderdeel een eigen nummer dat werdt gebruikt om de tekeningen, in eerste instantie nog echte calques, en bijbehorende documenten te archiveren.
Omdat Draka onderdeel uitmaakte van het Philipsconcern heeft het bedrijf het 12NC-systeem overgenomen. Ook na de verkoop aan Draka in 1993 bleef het systeem gewoon in gebruik, aangezien het prima werkte.”

Handmatige Stuklijsten

Het documentbeheer met het 12NC-systeem functioneerde uitstekend, maar had in de calque-dagen wel arbeidsintensieve consequenties: waneer er aan een machine moest worden gebouwd, was het heel veel werk om het complete tekenpakket samen te stellen.

De situatie verbeterde na de introductie van AutoCAD 9.0 in 1996, maar ook toen moesten de stuklijsten nog steeds handmatig worden ingevoerd in Wordperfect.

“Er kwam uiteindelijk digitale hulp in de vorm van een klein stuklijstprogramma,”Zo verteld Hens.
“Dat programma was geschreven door een programmeur bij een bedrijf dat aan de overkant van de straat zat.We hebben destijds voor hem een nieuwe pc gekocht in ruil voor het programma.
Dat bleek de moeite meer dan waard, want het scheelde ons heel veel tijd”

 

Na de handgemaakte stuklijstgenerator werd in 2001 Workmanager geïntroduceerd bij DRaka. Dit pakket combineerde de AutoCAD-informatie en de stuklijsten zodat er sprake was van een redelijk geolied proces.Dat duurde echter niet lang, want de veranderingen volgden elkaar ineens in hoog tempo op bij Draka.Dirk van de Put, Design engineer bij Draka legt uit wat er allemaal gebeurde.
“tot 2002 werkten onze locaties min of meer zelfstandig op het gebied van documentbeheer. Daar kwam echter verandering in omdat de locatie in Eindhoven steeds vaker zusterfilialen moest ondersteunen.
Ook bouwden we hier steeds meer productiemachines voor zusterbedrijven. Machines die ook goed gedocumenteerd moesten worden afgeleverd in verband met service en onderhoud. Tenslotte werd er ook steeds meer ontworpen in 3D met behulp van SolidWorks, wat ook weer grote consequenties had voor het documentbeheer. Kortom: het was tijd voor forse maatregelen, als we de boel op beheergebied in de hand wilden houden.”

Wat wil iedereen?

Met de veranderde omstandigheden in het achterhoofd ging Draka op zoek naar een nieuw beheersysteem.
In de eerste plaats werd een externe partij ingehuurd om alle betrokken processen binnen het bedrijf in kaart te brengen. Daarna werd gekeken naar de functie die het beheersysteem moest krijgen. “de eerste vraag die we ons gesteld hebben is: wat verlangen anderen nu van ons als tekenkamer?” zegt Hens. “wat wil de inkoop van ons aan gegevens ontvangen, wat willen de machinebouwers? Daarnaast hebben we onze eigen wensenlijst gemaakt en de functies bekeken die nuttig leken voor onze eigen werkzaamheden. Op basis van deze input hebben we de gewenste specificaties van het beheersysteem opgesteld. Dat heeft weliswaar enige tijd gekost, maar het is heel goed geweest dat we daar rustig aan gewerkt hebben, want toen hebben we de basis gelegd voor een manier van documentbeheer waar we nu nog steeds achter staan.”Van de Put legt uit hoe de keuze voor het uiteindelijke beheersysteem tot stand kwam.

“We hebben met een externe partij de verschillende systemen bekeken en ons goed laten voorlichten. Daarbij kwamen ook nog weer andere zaken aan bod, zoals de vraag of het door ons gebruikte 12NC-systeem makkelijk kon worden overgenomen in de software. Dat bleek onder andere het gavel bij het PDM-pakket Aton van de Finse ontwikkelaar Roima, waarvan we de standaard versie konden gebruiken, zonder dat er veel maatwerk nodig was.”

Dirk van de Put zoekt naar een oude tekening in het archief van Draka.

“nooit meer zoeken naar onderdelen, altijd de juiste versie: het zijn van die dingen die het leven van een engineer een stuk makkelijker maken. Werk dat we vroeger met acht man moesten doen, kunnen we tegenwoordig met twee man af,” zo stelt Van de Put.
Dat komt ook omdat de communicatie met andere afdelingen een stuk soepeler verloopt , zo stelt collega Hens. Alle andere afdelingen zoals Logistiek, Inkoop en Procesondersteuning, kunnen dankzij de viewerfuncties van Aton zelf hun informatie terugvinden. Een servicemonteur bij een fabriek in Frankrijk kan dus alles zelf uitzoeken zonder dat hij daarvoor ons aan het werk hoeft te zetten. Maar niet alleen daar, ook hier in Eindhoven loopt de productie veel soepeler. Het werk gaat hier namelijk 24 uur per dag door en als er midden in de nacht een machine hapert, kan de monteur tegenwoordig direct aan de slag, zonder dat hij tot de volgende ochtend hoeft te wachten tot wij hem de juiste informatie geven. Dat scheelt enorm. We kunnen dan ook wel stellen dat eigenlijk alle afdelingen profiteren van het gebruik van ons DPM-systeem. ”